Trädfällning

Trädfällning

Vi utför trädfällning i Sotenäs och Lysekil samt hela Bohuslän

Pålitlig trädfällning i Sotenäs och Lysekil samt hela Bohuslän Före trädfällning gör vi alltid en grundlig bedömning av trädets lutning och hälsa, omgivningens karaktär samt rådande vindförhållanden. Därefter bestämmer vi vilken riktning och med vilken metod vi ska fälla trädet.

Om möjligt fäller vi trädet helt från marken, vilket är det mest tid- och kostnadseffektiva.

Om trädet skulle luta fel eller om utrymmet runt omkring är väldigt begränsat så utför vi sektionsfällning av trädet, vilket innebär att trädet monteras ned bit för bit. På detta sätt undviker vi att skada närliggande ledningar, hus eller känslig vegetation i trädets omgivning.